Med anledning av trafiksituationen på Bastuhagsvägen.

sturebyskolanVi har noterat att trafiksituationen på Bastuhagsvägen återigen har blivit kaotisk och i många fall direkt farlig för barn och vårdnadshavare på väg till och från skolan sedan bygghindren tagits bort.

Inom loppet av 30-40 minuter varje morgon passerar det hundratals barn och vuxna på Bastuhagsvägen. Vissa promenerar medan andra cyklar, åker sparkcykel eller skateboard. Detta samtidigt som åtskilliga föräldrar utan någon som helst hänsyn till andra kör upp på trottoaren för att släppa av sina barn eller parkera under en längre tid. Genom att köra upp på trottoaren bryter man mot trafikreglerna samtidigt som man skapar en otrygg skolväg för barnen som i värsta fall kan leda till en olycka. Det är oacceptabelt att på detta sätt utsätta andra för fara.

Kom ihåg att det förbjudet att:

  • Köra upp på trottoarer
  • Parkera på trottoarer och gräsmattor
  • Parkera i ”lastzonen” utanför matsalen

Önskar du lämna dina barn med bil finns det parkering framför huvudingången samt vid Ekbacken. Alternativt parkerar du något kvarter bort för att sedan följa dina barn den sista vägen till skolan. Till våren kommer dessutom ytterligare en avlämningsplats i korsningen Skönsmovägen/Bastuhagsvägen.

Tack för att du hjälper till att göra våra barns skolväg så trygg och säker som möjligt!

Vänliga hälsningar
Elisabeth Meckbach
Rektor, Sturebyskolan
elisabeth.meckbach@stockholm.se

Trafikgruppen för Sturebyskolans Föräldraforum
trafikgrupp@ffsturebyskolan.se

Trafiksituationen pa Bastuhagsvagen 20141127