Så ska Stockholms fritids bli bättre

dn-logoSedan 2006 har grupperna på Stockholms fritids ökat med i snitt 14 barn. Samtidigt har personaltätheten sjunkit och andelen högskoleutbildade pedagoger minskat kraftigt.

– Jag tror att staden har glömt fritidshemmen, säger Per Olsson (MP).

Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) håller något överraskande med om att fritids har varit lite bortglömt.

– Ett skäl till det är att föräldrarna – och eleverna – är väldigt nöjda. Då finns det sällan skäl att ifrågasätta verksamheten och jag tror att det har drabbat fritids, säger hon.

http://www.dn.se/sthlm/sa-ska-stockholms-fritids-bli-battre/