Lärarnas kompetensutvecklingsresa blir av.

sturebyskolanOnsdagen den 16 april publicerade Dagens Nyheter en artikel med rubriken ”Mallorcaresa stoppas”. Informationen i artikeln var att 140 lärare skulle bjudas på en resa och att Utbildningsförvaltningen inte hade en aning om att skolan planerade att resa till Mallorca. Den informationen från Utbildningsförvaltningen var felaktig. I januari 2014 godkände Utbildningsförvaltningen att Sturebyskolan skulle få genomföra en kompetensutvecklingsresa utomlands för all personal (ca 140). När Utbildningsförvaltningen fick kännedom om DN´s artikel stoppade Utbildningsförvaltningen resan, men efter starkt engagemang från såväl skolans personal som andra intressenter tog Utbildningsförvaltningen den 22 april tillbaka sitt beslut.  

Jag vill med denna information meddela vårdnadshavare om bakgrund och syfte med skolans kompetensutvecklingsresa. Tidpunkten för resan är den 12-15 augusti.

Skolan har under de senaste åren målmedvetet arbetat för att förbättra skolans kvalitet och resultat. Ett arbete som under 2014 ”kulminerade” med att skolan blev uppgraderad till en 4:a. Bakgrunden till den siffran är förbättrade resultat på de nationella proven, meritvärde och måluppfyllelse. Skolan har ett bra resultat på stadens medarbetarenkät, brukarundersökning och en god ekonomi. Skolinspektionens rapport redovisade att skolan har en fin verksamhet utan några brister. Ett ganska unikt resultat vågar jag påstå.

När skolan återigen redovisade ett positivt bokslut (2013) ”föddes” tanken på att i någon form ”återbetala” den fina arbetsinsats som personalen hade genomfört. Den tanken resulterade i att skolan skulle ägna fyra av läsårets ”uppstartsdagar” åt kvalitetsarbete men på en annan ort än skolan. Skolans kompetensutvecklingsresa ska betalas av det överskott som har förts över till en fond, vars överskott inte kan användas för att anställa ny personal, till resurser eller undervisning.

Skolan uppdrog åt Utbildningsförvaltningens resebyrå Via Travel att finna ett bra alternativ, där utgångsläget var att få ut maximalt av tiden på resan. Platsen var oväsentlig och fokus var en kombination av mycket arbete, men även att bygga en grund av god gemenskap, tillit och känsla. Det visade sig att det blev Palma, eftersom flygtiderna var optimala.

Skolans program består av heldagar, där arbete kommer att ske i ämnesgrupper, arbetslag och tvärgrupper. Fokus kommer att vara den didaktiska plattformen (genrepedagogik), ledarskapet på alla nivåer samt att ytterligare stärka känslan av en skola med likvärdighet.

Jag vill också informera er att den 20 maj kommer Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm att besöka Sturebyskolan. Syftet med besöket är, citat: ”Vi har sett att Sturebyskolans resultat är stigande sedan flera år och vill gärna veta mer om (och gärna uppmärksamma) det goda arbete som görs på skolan för att fortsätta mot allt bättre resultat.”

Med vänlig hälsning
Elisabeth Meckbach
Rektor