Kunskap i fokus på Sturebyskolan

Sturebyskolan är en F-9-skola i södra Stockholm med ungefär 1060 elever och ett 70-tal lärare under ledning av rektor Elisabeth Meckbach. I princip samtliga elever som går ut nionde klass på Sturebyskolan blir behöriga till gymnasiet och meritvärdet har stigit från 222,6 år 2010 till 236,5 år 2013. Idag hade jag förmånen att få besöka skolan för att höra hur skolan gör för att lyfta sina resultat ännu mer.

http://lottaedholm.wordpress.com/2014/05/20/kunskap-i-fokus-pa-sturebyskolan/