Stöd till pojkar i skolan döms ut

svdSkolan sviker pojkar som i många år haft sämre betyg än flickor, anser regeringens utredare Svend Dahl. Han får stöd av professor Martin Ingvar som också tittat på könsskillnader i skolor.
Mer tid åt lärarna behövs, enligt facket.

Dahl hävdar att skolan lämnat pojkarna i sticket.

– Precis så kan man beskriva det. Betygsgapet har funnits under lång tid och hade det betraktats som en prioriterad fråga hade man vidtagit åtgärder. Tvärtom, tror jag, spökar föreställningen att pojkar är bråkigare och stökigare och det är något får leva med.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stod-till-pojkar-i-skolan-doms-ut_8986454.svd