Elever måste följa med personal tillbaka till skolan efter utflykter/studiebesök

sturebyskolanSturebyskolan följer Utbildningsförvaltningens direktiv, vilket innebär att elever alltid måste följa med personal tillbaka till skolan efter utflykter/studiebesök, och därefter gå hem. Detta betyder att vi inte, ens med skriftligt medgivande från vårdnadshavare, kan låta elever gå av en station tidigare eller gå hem direkt från tunnelbana/buss.

Vi inser att detta kan uppfattas som krångligt och onödigt, men måste följa denna regel, för att inte riskera att hållas ansvariga om något skulle gå fel.

Med vänlig hälsning
Tobias Svensson
Bitr. rektor åk 4-6