Entreprenadarbeten runt lekplats Tummaren

ExploateringskontoretDessa entreprenadarbeten beräknar vi skall komma att pågå under v 46.

Schaktningsarbeten fortsätter  vilket medför att det blir 10 – 12 lastbilslass per dag. Uppfyllningar sker med returlass och det medför inga fler transporter. Diverse transporter av material kommer att ske. När det blir ändringar och nya arbeten blir aktuella kommer nya veckobrev för er kännedom. Entreprenören följer gällande TA-plan för arbetenas bedrivande.

Hälsningar
Anna-Lisa Framgård
Exploateringskontoret