Läxor i svenska skolan döms ut

svdSvenska skolresultat rasar i internationella jämförelser, Finland finns bland tio-i-topp-länderna. Nu visar en nordisk rapport att svenska lärare arbetar med läxor på fel sätt. I Finland diskuteras läxan nästan alltid i klassrummet, medan uppföljningar oftast saknas i Sverige.

Den svenska läxdebatten når ständigt nya höjder. Det är snart ett år sedan rutavdrag för läxhjälp infördes även för gymnasieelever och både Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven (S) lovade i sina budgetar gratis läxhjälp till alla.

Men bakom diskussionen ligger några omstridda frågor. Är läxor ens effektiva? Och jobbar svenska lärare med läxor på rätt sätt?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxor-i-svenska-skolan-doms-ut_8612248.svd