Föräldrar missnöjda med fritids

svdVar tredje förälder är missnöjd med de stora grupperna på fritidshemmen, visar en stor undersökning som Skolverket låtit göra.Föräldrarna är missnöjda med fritidshem där det i genomsnitt går 40 elever per grupp, en ökning med sju elever på fem år. Däremot är föräldrarna över lag mycket nöjda med förskolan. Nära nio av tio tycker att personalen gör ett bra jobb, att barnen är trygga och att pedagogiken är bra.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/foraldrar-missnojda-med-fritids_8522022.svd