Kommuners resursfördelning motverkar skolans likvärdighet

De flesta kommuner använder samma volymbaserade ersättning till såväl kommunala som till fristående skolor. Det visar en ny undersökning från EY som baserar sig på svar från 42 av Sveriges mest befolkningsrika kommuner. Fördelningen av extra resurser till skolan sker främst utifrån socioekonomiska grunder baserat på information från Statistiska centralbyrån.

http://www.ey.com/SE/sv/Newsroom/News-releases/Pressmeddelande-2013-07-02-Kommuners-resursfordelning-motverkar-skolans-likvardighet