Undersökning om upploppen i Stockholms förorter

demoskop-logoDe uppmärksammade händelserna i Husby och andra förorter har föranlett en debatt om vad som bör göras för att förhindra liknande händelser i framtiden. Å ena sidan finns de som hävdar att den viktigaste förklaringen hittas i socioekonomiska faktorer, å andra sidan pekas på de enskilda individernas ansvar.

En undersökning som Demoskop genomfört den senaste veckan (23-27 maj) visar att en majoritet (69%) anser att satsningar på skola och utbildning är den viktigaste åtgärden för att förhindra händelser som i Husby . Därefter följer dialog med de boende (60%) och satsningar på fritidsgårdar och annan ungdomsverksamhet (57%). Betydligt färre efterlyser höjda straff (30%), att polisen bör få mer resurser (30%) och ökade befogenheter (27%).

http://www.demoskop.se/aktuellt/nyhet/undersokning-om-upploppen-i-stockholms-fororter/