Rektorsbrev: Till vårdnadshavare med barn vid Sturebyskolan

sturebyskolan

Ett läsår är snart slut och sommarlovet nalkas. Mitt första år som rektor har varit mycket glädjande. Arbetet med er föräldrar, era barn och skolans duktiga personal är det som inspirerar mig och driver vår skolas arbete framåt. Det har varit ett härligt år med fokus på skolans kvalitetsarbete, vilket bl.a. har bidragit till att skolans resultat har förbättrats.

Skolans vision är att eftersträva en väl fungerande F-9 skola med hög kvalitet och därför är det glädjande att resultaten på de nationella proven visar på en förbättring.

Föregående läsår visade resultaten på nationellt prov i åk 3 i matematik och svenska på en nedgång men det är med stolthet som jag kan meddela att resultaten har förbättrats markant både i svenska och i matematik till 98 %. En av anledningarna till denna förbättring är ett målmedvetet arbete med genrepedagogik och att lära eleverna att förstå och bearbeta faktatexter.

Till läsåret 2013/2014 har skolan beslutat att arbeta utifrån en gemensam didaktisk plattform som ska utgå ifrån genrepedagogikens grundtankar. Det betyder att skolans lärare ska arbeta – oavsett ämne – utifrån ett gemensamt förhållningssätt inom pedagogik och didaktik samt en gemensam struktur för undervisningen. Ett arbete som förhoppningsvis kommer att ytterligare förbättra skolans resultat.

Resultaten från Brukarundersökningen 2013 redovisar en förbättring.

Under vårterminen 2013 har skolan erbjudit föräldrar en föreläsning om betyg och bedömning (den nya betygsskalan) samt information och samtal om sociala medier ”vad gör våra barn på nätet”. Båda områdena är av stor vikt och efter önskemål från er föräldrar har skolan beslutat att varje år genomföra föreläsningar inom dessa områden.

Under vårterminen har lärarstudenter från Holland och skolledare från Sydkorea (2 besök) besökt skolan. Lärarstudenterna från Holland besökte åk 2 där de studerade undervisning med digital teknik. Skolledarna från Sydkorea (besök 1) studerade undervisning med digital teknik, information om skolans arbete med kränkande behandling samt skolans arbete med elevinflytande. Thomas Bergström, ansvarig för Trygghetsteamet informerade om skolans likabehandlingsarbete och elever i åk 9 informerade skolledarna från Sydkorea om skolråd och elevråd, skolans caféverksamhet samt om skolans teaterprojekt (kreativa valet). När skolledarna från Sydkorea gjorde sitt andra besök var önskemålet att få studera skolans arbete med projektbaserad undervisning i NO. NO-lärare Ola Palm gav en föreläsning om projektbaserad undervisning samt visade exempel på hur undervisningen fungerade praktiskt i klassrummet. Vid utvärderingen av dessa besök framkom att samtliga studenter och skolledare var mycket nöjda och menade att Sturebyskolan är en mycket väl fungerande skola.

Under läsåret 2012/2013 har en konsult tillsammans med personalen på fritids och i förskoleklass arbetat med att tydliggöra framgångsfaktorer för att ytterligare stärka kvaliteten på verksamheten. Arbetet bestod av föreläsningar och grupparbete för att stärka enhetens uppdrag. En viktig del i arbetet var att bestämma tydliga mål för olika utvecklingsområden samt hur dessa ska förvaltas/förädlas.

I det praktiska arbetet med barnen har förskoleklass under såväl skolförberedande tid som fritids fokuserat på språk- och matematiska lekar samt arbetat med färg och form t.ex. arbete med gips, papper och garn.

Fritids bygger sin verksamhet på barns delaktighet och valfrihet. De har arbetat med åldersblandade grupper för att stärka barnens självkänsla och på fredagar har de arbetat med olika teman.

Läsåret avslutades med det kreativa valets (åk 7-9) bejublade teaterföreställning Fábula, sagornas kamp på teater Maxim. Jag blir varje år lika imponerad över vad våra elever kan prestera. Värt att notera är att eleverna skriver manus, musik, koreografi och producerar i stort sätt föreställningen på egen hand. En av personalen vid teatern sa till mig: ”Dom här eleverna går väl på det estetiska programmet eller på en kulturskola?”

Våra elever kan inte bara spela teater utan de är även duktiga i bollspel och schack. Pojkarna i åk 7 och åk 9 tog guld i Skol-DM i handboll. Åk 3 och åk 4 kvalificerade sig till final i basket- turneringen Yellow stars cup där pojkarna tog guld (åk 3) och brons (åk 4) och flickorna tog silver (åk 4) och brons (åk 3). Dessutom vann Sturebyskolans elever titeln ”bästa hejarklacken”. I turneringen Schack 4 i Västerås kvalificerade sig klass 4B och 4C till riksfinalen där de kämpade väl.

Läsåret 2013/2014 kommer Sturebyskolan att ingå i ett forskningsprojekt kallad Kompis, som är ett australiskt program som är skapat för att stärka barns psykiska hälsa. Programmet används i mer än 15 olika länder och är internationellt det mest utvärderade preventionsprogrammet. Syftet är att ge alla barn färdigheter som de kan använda genom hela livet. Projektets målgrupp är åk 4 och ansvarig för projektet är Johan Åhlén från Uppsala universitet. Under en av studiedagarna i augusti kommer all personal att få utbildning inom detta område.

Till sist vill jag avsluta med att tacka er föräldrar för ett mycket gott samarbete samt tacka min personal för ett mycket väl genomfört arbete. Det är tack vare er som jag alltid – var jag än befinner mig – får höra positiva ord om vår skola.

En riktigt skön och avkopplande sommar önskar jag er alla!

Med vänlig hälsning

Elisabeth Meckbach
Rektor