Friskolor ger flest glädjebetyg

svdDet är en fristående gymnasieskola man ska läsa vid för att lättast komma vidare till högskolan. De fristående skolorna ger både högre betyg jämfört med nationella prov och rättar proven generösare.Skillnaderna mellan Stockholms grundskolor är stora när det gäller hur resultaten från de nationella proven används i betygssättningen. Det kunde SvD berätta i måndags.

Men betygssättningen varierar även kraftigt mellan gymnasieskolorna.

När SvD granskar Skolverkets siffror över relationen mellan nationella kursprovsresultat och kursbetyg i gymnasier Stockholms län för vårterminen i fjol, är skillnaderna stora mellan skolorna.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolvalet-fria-gymnasieskolor-ger-flest-gladjebetyg_8257768.svd