Mobbning kan fortgå i flera år

dn-logoDet kan ta flera år innan elever som blivit grovt mobbade får upprättelse och skadestånd. Det visar DN:s granskning av samtliga anmälningar om kränkande behandling till Barn- och elevombudet. Under tiden riskerar mobbningen att fortsätta.

Dagligen kränks och mobbas tusentals elever runt om i Sveriges skolor. Ärren efter mobbning kan sitta kvar länge, ibland hela livet.

Anmälningarna om kränkande behandling till Barn- och elevombudet (BEO) brukar ses som toppen på ett isberg. Men allt fler väljer att anmäla. År 2006 var antalet anmälningar 389, år 2012 var de 1.116.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/mobbning-kan-fortga-i-flera-ar