Utebliven skollunch på måndag, personalen strejkar.

Information från Utbildningsförvaltningen, Skolmåltid

Konflikt

Kommunal har den 16 april varslat om konfliktåtgärder. Varslet innebär dels blockad mot nyanställningar inom samtliga verksamheter och strejk för samtlig skolmåltidspersonal och skolvaktmästare. Konfliktåtgärderna träder i kraft den 29 april kl. 00:00.

För Sturebyskolans del innebär det att en vaktmästare och fem skolmåltidspersonal kommer att tas ut i strejk. Utbildningsförvaltningen har ännu inte lämnat besked huruvida barnen ska ta med sig matsäck till skolan eller om skoldagen ska förkortas. Skolledningen ber därför vårdnadshavare att vara uppmärksam på information i medier om ev. strejk samt invänta information från skolan.

Utbildningsförvaltningen uppmanar elever/vårdnadshavare att ta med matpaket som inte behöver kylas och/eller värmas. Lämpligt att eleven tar med papperstallrik, engångs mugg/bestick. Skolmatsalarna kan hållas öppna för att inta mat.

3 svar på ”Utebliven skollunch på måndag, personalen strejkar.

 1. Benny Tjelvling

  Om ditt barn blir utan lunch på måndag 2013-04-29 bör du göra en anmälan då Stockholms kommun bryter mot skollagen.

  Du ringer till Skolinspektionen på telefon 08-586 080 00 och ber om att bli kopplad till anmälningsenheten.

  Där förklarar du att Stockholms kommun gjort sig skyldiga i Sturebyskolan till lagbrott enligt Skollag (2010:800), 10 kapitlet grundskola, paragraf 10 på grund av att de inte erbjuder eleven näringsriktig skolmåltid och paragraf 11 på grund av de uppmanar oss föräldrar att skicka med våra barn mat till skolan, trotts att det endast får ske frivilligt av vårdnadshavaren i samband med skolresor och liknande.

  Det borde inte vara rätt av Stockholms kommun att ”skylla ifrån sig” på Kommunal i denna fråga. Stockholms kommun har en lag att följa precis som alla.

 2. Benny Tjelvling

  Om ditt barn blir utan lunch på måndag 2013-04-29 bör du göra en anmälan då Stockholms kommun bryter mot skollagen.

  Du ringer till Skolinspektionen på telefon 08-586 080 00 och ber om att bli kopplad till anmälningsenheten.

  Där förklarar du att Stockholms kommun gjort sig skyldiga i Sturebyskolan till lagbrott enligt Skollag (2010:800), 10 kapitlet grundskola, paragraf 10 på grund av att de inte erbjuder eleven näringsriktig skolmåltid och paragraf 11 på grund av de uppmanar oss föräldrar att skicka med våra barn mat till skolan, trotts att det endast får ske frivilligt av vårdnadshavaren i samband med skolresor och liknande.

  Det borde inte vara rätt av Stockholms kommun att ”skylla ifrån sig” på Kommunal i denna fråga. Stockholms kommun har en lag att följa precis som alla.

Kommentarer är stängda.