Livsmedelsverket har lanserat nya råd om bra skollunch

LivsmedelsverketSkollunchen kan vara en av dagens höjdpunkter! Eleverna bör både känna matglädje och må bra av maten. En satsning på bra mat i skolan är en satsning på hela verksamheten. 

Elever som äter skollunch har bättre förutsättningar att lära och genom att integrera måltiden i verksamheten kan den bland annat användas som ett pedagogiskt verktyg. Därför är det viktigt att följa upp att så många som möjligt äter en hel portion skollunch varje dag. Ansvaret för att skolmåltiderna ska bli riktigt bra vilar på hela skolan. En satsning på bra skolmåltider är en satsning på hela verksamheten.

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltider-i-vard-skola-omsorg/Skolmaltider/