Uppföljning av elevernas undervisningstid saknas enligt Skolverket

logoSkolverketTvå av tre kommuner och fristående skolor saknar rutiner för att följa upp att eleverna får den undervisningstid som de är garanterade enligt skollagen. Det kan få konsekvenser för eleverna, inte minst när de byter skola, visar en ny rapport från Skolverket.

– Det är problematiskt att många kommuner och fristående skolor inte följer bestämmelserna om den garanterade undervisningstiden. Det riskerar att drabba eleverna som inte ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas så långt de kan i skolan, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Enligt skollagen ska en elev få minst 6665 undervisningstimmar i grundskolan. Rapporten ”Att fånga undervisningstiden med målen i fokus” har undersökt hur skolornas efterlever lagens krav. Studien bygger främst på enkätsvar från 250 skolhuvudmän och intervjuer med rektorer och lärare i 12 grundskolor.

Läs mer på skolverket:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2013/rutiner-for-uppfoljning-av-elevernas-undervisningstid-saknas-1.194575