Internationella forskare varnar för faror med svenskt skolsystem

srlogg_tumbInternationell expertis varnar nu för faror med full valfrihet i det svenska skolsystemet. Sedan friskolereformen i början av 90-talet har det svenska skattefinansierade skolsystemet utvecklats till det mest marknadsanpassade och konkurrensutsatta i världen. Sverige är världsunikt med att finansiera sina friskolor fullt ut och samtidigt tillåta vinstuttag från de privata företag som driver skolorna. Henry Levin, professor i utbildningsekonomi på lärarhögskolan vid Columbia University i USA, varnar för den segregation som uppstår med det nuvarande skolsystemet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5478733