En tillfällig förskola i Tussmöteparken när Stureby förskola evakueras

Föräldraforum SturebyskolanLängs Tussmötevägen vid korsningen Uddeholmsvägen som kallas Tussmöteparken, har ni sett att det byggs något där. Årsta/Enskede tidningen har rapporterat ”Starka protester mot förskola i Tussmöteparken”, vad är det som händer?
Staden bygger en tillfällig (gäller i fem år) förskola i Tussmöteparken med plats för fyra avdelningar intill den befintliga förskolan. Den nya förskolan ska rymma de 60 barn som måste evakueras när Stureby förskola (Ramviksvägen) rivs senare i år, den är nedsliten och mögelskadad och planen är att bygga upp en ny permanent förskola på den platsen.

Läs mer om beslutet:
http://www.insyn.stockholm.se/eavantor/document/2012-11-22/Dagordning/6/6%20Tussmteparken.pdf

Läs på Årsta/Enskede tidning:
http://www.direktpress.se/tidningenarstaenskede/Arkiv/Artiklar/2013/02/Starka-protester-mot-forskola-i-park/