Diskutera lärarnas kompetens i stället, säger Studenterna

metroDet är inte elevernas bristande förmåga som bör stå i centrum för debatten utan snarare lärarnas pedagogiska kompetens. Det anser Sveriges förenade studentkårers ordförande med anledning av Ebba Lisberg Jensens tidigare attack mot studenterna.

De är slappa, tar för få poäng och har dålig inlärningsförmåga. De senaste dagarna har debatten om svenska universitetsstudenters bristande förmåga fått ny luft – nu senast i ett utspel från högskolelektorn Ebba Lisberg Jensen, på fackförbundet SULFs hemsida.

http://www.metro.se/nyheter/diskutera-lararnas-kompetens-i-stallet/EVHmct!tCRll9YvEt1ko/