”Bra skolmat handlar om mer än smör” enligt Livsmedelsverket

dn-logoDet är bra att våra barns mat engagerar, att föräldrar, politiker, skolpersonal och andra bryr sig om hur barnen har det i skolan. Men diskussionen behöver breddas – skolmåltidens kvalitet handlar inte i första hand om vad barnen brer på smörgåsen, skriver företrädare för Livsmedelsverket.

Lotta Edholm har rätt i att skolmaten måste hamna i magen för att göra nytta (DN Debatt Stockholm 2/3). Men att förminska skolmaten till att bara handla om smör tycker vi är olyckligt. Det är betydligt fler och viktigare saker som avgör om barnen äter maten eller inte.

Ett av de största problemen idag är att många barn överhuvudtaget inte äter den lagade skolmaten, eller äter alldeles för lite.

Ulla Nordström, tf avdelningschef
Eva Sundberg, kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Livsmedelsverket

Läs vidare på:

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/bra-skolmat-handlar-om-mer-an-smor