Idag är det Safer Internet Day

En dag då barns och ungas internetsäkerhet alldeles särskilt uppmärksammas, inte bara i Sverige utan över hela världen.

Safer Internet Day 2013

I Sverige har Statens medieråd, i samverkan med ett antal myndigheter, tagit fram lärarhandledningen ”Jag & internet – dina rättigheter och skyldigheter online”

Årets tema är rättigheter och skyldigheter på nätet. Allmänheten, skolor, organisationer, bibliotek, företag och andra aktörer – vi vill uppmuntra alla att engagera sig för att uppmärksamma barns och ungas internetanvändning.

  • Hur är man en bra kompis på nätet?
  • Var går gränsen för vad som är acceptabelt att lägga ut på nätet?
  • Vad säger lagen och vad händer om man gör något olagligt på nätet?

Det är inte bara idag som vi vuxna utgör en viktig del, och ett viktigt stöd, i barns och ungas digitala vardag.

http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Allmant-om-medier/Safer-Internet-Day-5-februari-2013/

Lärarhandledningen har tagits fram av Statens medieråd i samarbete med Barnombudsmannen, Datainspektionen, Konsumentverket/Konsument Europa, Mediekompass, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och Telestyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Skolverket (Kolla källan), Surfa Lugnt och Ungdomsstyrelsen.