Ge lärarna mindre att göra – eller böta miljoner kräver Stockholm stad

svtplayKrav på Stockholms stad Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad måste ta bort eller förenkla de administrativa uppgifterna för grundskole- och gymnasielärarna före nästa termin. Annars väntar böter på två miljoner kronor.

Det är Arbetsmiljöverket som i ett föreläggande har beslutat att utbildningsförvaltningen måste lätta på lärarnas arbetsbördor.

Arbetsmiljöverket genomförde 18 januari en inspektion, efter att ett huvudskyddsombudet för Lärarnas Riksförbund (LR), Ragnar Sjölander, larmat om lärarnas situation. Facket har arbetat med att få utbildningsförvaltningen att vidta åtgärder sedan 2009.

Under hösten kontaktade LR Arbetsmiljöverket, eftersom man inte tyckte att utbildningsförvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder. Enligt medarbetarenkäter är ”lärarnas upplevelse av arbetsbelastningen att denna, från en redan upplevd hög nivå 2008, ökat under åren 2009-2011”.

Läs mer här:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/stockholm-maste-minska-lararnas-arbetsborda