Rektorsbrev Januari 2013

sturebyskolanTill vårdnadshavare och elever vid Sturebyskolan

Utbildningsförvaltningen har beslutat att jag har fått fortsatt förtroende och tillträder tjänsten som rektor för Sturebyskolan den 1 januari 2013.

Jag är mycket tacksam för förtroendet och jag känner både glädje och ödmjukhet inför uppdraget som innebär att jag tillsammans med personalen och er föräldrar får möjlighet att leda denna fina skola.

Mina ledord som rektor är följande:

  • En klar målsättning
  • Tydlighet
  • Engagemang
  • Kommunikation

Sturebyskolan befinner sig mitt i ett kvalitetsarbete där skolans mål är höga. En tydlig organisation och struktur är av stor betydelse för att nå goda resultat. Ett viktigt riktmärke i mitt ledarskap blir därför att bidra till en god stämning där varje medarbetare och elev känner sig betydelsefulla och respekterade. Jag har vid föräldramöten talat om höga förväntningar och engagemang. Alla elever ska känna att personalen trivs med gruppen, trivs med sitt uppdrag och tycker att det är stimulerande att undervisa samt att vara med eleverna.

Följande punkter är kärnan i Sturebyskolans verksamhet.

  • Trygga elever
  • Arbetsro
  • Nöjda medarbetare
  • Högt meritvärde

Ett gott samarbete med er föräldrar är ytterligare en förutsättning för att nå goda resultat Ett positivt föräldraengagemang samt vikten av att skola och hem ”talar samma språk” har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling.

Under vårterminen 2013 kommer skolan att få besök av Skolinspektionen. Vi ser med glädje fram emot besöket och de synpunkter som Skolinspektionen kommer att framföra till skolan. Förhoppningsvis kommer det att innebära att skolan får både positiva omdömen men säkert också förbättringsområden. Dessa områden ger oss en möjlighet att ytterligare förbättra kvaliteten.

Den 24 januari är det öppet hus vid Sturebyskolan. Information om val till förskoleklass och val till åk 7 är kl.18.00 (F-klass i matsalen, åk 7 i aulan).

Till sist vill jag tacka alla föräldrar för det fina stöd jag har känt under höstterminen. Det har givit Sturebyskolan mycket positiv energi!

Med vänlig hälsning

Elisabeth Meckbach

Rektorsbrev jan 2013