Ångest ger höga betyg

svdElevernas personlighet avgör vilka betygen blir. Sambandet slås fast i en ny doktorsavhandling. De som drivs av oro och plikt får högre betyg.Tillhör eleven den samvetsgranna personlighetstypen, det vill säga är utomordentligt ordentlig, då blir gymnasiebetyget högt. Sambandet är glasklart, enligt psykologen Pia Rosanders forskning.

Även så kallad neuroticism – en egenskap som betyder att ångest och oro driver eleven – leder till höga betyg.

Läs mer på SVD