Nylansering av Nosa på nätet – utbildningspaket till alla skolor med förskoleklass

Nylanserat utbildningspaketet Nosa på nätet av Statens medieråd. Nosa på nätet har blivit mycket efterfrågat bland pedagoger och ger en introduktion för de yngsta barnen i källkritiskt tänkande, hur man tolkar budskap och blir en medveten medieanvändare. Nu skickas utbildningspaketet ut till samtliga skolor med förskoleklass i landet.

bild

Bakgrunden till satsningen på de yngsta barnen är att medieanvändningen börjar allt tidigare och att många barn i Sverige har flera års dator- och internetvana med sig redan vid skolstarten.

– Medier är en självklar del av de yngre barnens vardag. Därför behöver vi vuxna ge dem stöd och stimulans att navigera i det medielandskap som omger dem, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens Medieråd.

Nosa på nätet innehåller även tips på övningar och lekar som uppmuntrar till dialog om medier och medieinnehåll mellan barn och vuxna. Syftet är att ge barnen de första grunderna till ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till medier i allmänhet och internet i synnerhet.

Har din skola fått utskicket? Följ länken under ”mer information” nedan för nedladdning av ytterligare material.

Här finns länkar med exempel på hur man kan arbeta med materialet. Dessa exempel har utarbetats av Pedagog Malmö.

Läs mer här!