Information till målsman för elever vid Sturebyskolan

Sturebyskolan 2012 09 30

Information till målsman för elever vid Sturebyskolan

Skolledningen vill uppmärksamma er på en händelse som en av skolans elever har råkat ut för. Händelsen ägde rum fredagen den 28 september (em)

Eleven passerade Göksholmsbacken nära tunnelbanan vid Hagsätra station när en äldre man stannade sin bil och frågade flickan om hon ville ha skjuts. Mannen uttryckte sig med ord av sexuell anspelning. Mannen lämnade aldrig bilen. Händelsen är polisanmäld.

Måndag den 1 oktober kommer personal att tala om händelsen med Sturebyskolans elever. Skolledningen vill även be er föräldrar att tala med era barn om vikten av att aldrig följa med en främmande människa.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Meckbach

T.f. rektor