Ledord och slogan för Sturebyskolan

Skolledningen har utlyst en tävling för eleverna där det gäller att komma på några bra ord som Du tycker skolan står för. Det gäller även att hitta på en slogan. Vad står Sturebyskolan för? Hur känner du för skolan? Sista dag för att lämna förslag till ledord och slogans är 2012-05-31 och det ska lämnas till Kim Fors eller mailas på kim.fors@stockholm.se