Protokoll från årsmötet

Nu har justernarna godkänt protokollet från årsmötet. I protokollet kan ni läsa om vem som ingår i den nya styrelsen och vilka arbetsgrupper som kommer att jobba under året. Det står också om vilka frågor som ska drivas särskilt under det kommande läsåret.

Läs hela årsmötesprotokollet här.