Verka för att skapa en tryggare och bättre miljö i närområde för gammal som ung genom nattvandrarverksamhet

Exempel på aktiviteter för att nå målet om att skapa en tryggare och bättre miljö i närområdet för gammal som ung:

  • Sammanställ ett vandringsschema för klassernas nattvandringar under både höst- som vårtermin.
  • Publicera schemat på webben.
  • Informera om den viktiga nattvandringen under höstens föräldramöten och på så sätt stimulera föräldrar att delta i nattvandringen när den drar igång.
  • Se över vilka andra informationskanaler som kan användas för att öka tillströmningen av nattvandrande föräldrar.
  • Se över möjligheten att tidigarelägga nattvandringen i samband med skolstart höstterminen 2012.

Tycker du att det är viktigt med nattvandring i området? Vill du vara med och bidra i planeringen kring nattvandringen? Hör av dig till info@ffsturebyskolan.se