Verka för att fler föräldrar engageras i verksamhet

Deltagandet i föreningens möten har varit till och från under åren. När något aktuellt inträffar i skolan blir deltagandet av naturliga skäl högre än när skolans verksamhet fungerar bra. Det är ändå önskvärt att fler föräldrar deltar i verksamheten. Ökat deltagande ger en bredare bas för de eventuella beslut som kan tas under mötena. Det underlättar också med överföring av information från skola till föräldrar och från föräldrar till skola.

Det är också angeläget att fler föräldrar använder sig av webben och tipsar om bra artiklar, länkar eller gör egna inlägg. Hemsidan är gjord i WordPress vilket medger att olika författare kan skriva på sidan.

Exempel på aktiviteter för att nå målet om fler engagerade föräldrar i verksamhet:

  • Informera klasserna om verksamheten i FF och om vikten av att ha styrelserepresentanter i FF.
  • Underlätta att anmäla sig som styrelserepresentant i FF genom att erbjuda registrering direkt via FF webben.
  • Se över och förtydliga styrelserepresentantens roll i FF
  • Ha en god framförhållning i mötesplaneringen och bjud in till styrelsemöten vid två tillfällen under höstterminen samt tre tillfällen under vårterminen eller i den omfattning som det finns särskilda behov.
  • Skicka kallelse till mötena via e-post till de som har angett att de representerar klasserna och angett e-postadress för kontakt samt annonsera om möten via webben, med förslag på dagordning.
  • Återkoppla synpunkter från klasserna i en särskild punkt på mötesagendan och på så sätt hjälpa barn och föräldrar med särskilda önskemål/behov att få tips och hitta rätt informationskanaler
  • Utveckla webbplatsen, öka antalet författare till sidorna.

Är du kreativ eller tycker att det är kul med kommunikation och webb? Hör av dig till oss via info@ffsturebyskolan.se