Svar på utredning om förbättrade trafikåtgärder runt skolan

Trafikgruppen jobbar ännu med den skrivelse som sammanfattar föräldrarnas synpunkter på utredningen. Vi är glada och tacksamma för all den respons vi har fått, men det har gjort att det dragit ut på tiden. Vi hoppas att sammanställningen kan presenteras på webben i början av veckan.