Sammanställningen klar

Det tog sin tid att sammanställa alla synpunkter vi fick in på Trafikkontoret och Vecturas koncept för en bättre trafiksituation runt Sturebyskolan. Skrivelsen kommer att lämnas in till Trafikkontoret under fredag eftermiddag.

Sammanställningen av föräldrarnas synpunkter finns att läsa här

Hälsningar
Trafikgruppen