Påverka i viktiga frågor?

Vill du vara med och bidra till att ditt barn har en bra arbetsmiljö, säker väg till och från skolan, tryggt när de är ute i området på kvällarna eller bidra till att elevdemokratin ökar på skolan osv?

Engagera dig! – Din röst behövs i vårt viktiga arbete.

Vi behöver påfyllnad av engagemang. Dels personer som gillar att leda en verksamhet i utveckling, och som kan åta sig engagemanget under hela läsåret. Dels personer som kanske inte kan binda sig under ett helt år, men som kan vara behjälplig och bistå med kloka tankar i några få möten under året.

Är du en sådan person vi söker?

Hör av dig! Föräldraforums verksamhet drivs av engagerade föräldrar. Utan engagemang ingen verksamhet! info@ffsturebyskolan.se

Läs förslag på verksamhetsplan och se om någon av de vakanta platserna skulle kunna va nåt för ditt engegamang i år.

Välkomna att delta på årsmöte den 24 oktober!

.