Ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål ex skolpoliser samt till friluftsaktiviteter via aktivitetsfonden

Exempel på aktiviteter för att nå målet om att ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål genom FF samt till friluftsaktiviteter genom ansökningar via aktivitetsfonden

  • Informera att det finns en möjlighet att ge stöd till angelägna ändamål
  • Informera om att aktivitetsfonden och hur man gör för att söka bidrag ur den.
  • Berätta kortfattat om den verksamhet som FF stödjer såsom skolpoliserna, kamratstödjarna m.fl.
  • Ta fram ett särskilt informationsmaterial för att samla in mer pengar till fonden.

Kassör (sammankallande), vakant, vakant

Tycker du det är kul med kommunikation och vill hjälpa till att utveckla aktivitetsfonden så fler barn kan få användingn av alla pengar som finns på kontot? Hör av dit till oss via info@ffsturebyskolan.se

.