Första möte i föräldraforum

Nu är det bestämt! Första mötet i föräldraforum sker måndagen den 10 oktober kl 18:30

Platsen är lärrarummet på skolan.

Årsmöte är inbokat till den 24 oktober. En kallelse kommer snart att skickas ut till de föräldrar som har anmält sig som representanter för klasserna i föräldraforum.

Väl mött den 10:e