Arrangera en julmarknad på HT och en cykeldag på VT

Syfte att aktivt verka för våra barns utveckling genom bland annat sociala aktiviteter såsom julmarknad och cykeldag.

Julmarknad

För att tydliggöra att julmarknaden har fler värden än hög avkastning till skolklasserna föreslås följande syfte med julmarknaden:

 • Att skapa en social mötesplats i området
 • Att äldre och yngre barn gör något kul tillsammans
 • Att samla in pengar till skolresor

Exempel på aktiviteter för att nå målet om att arrangera en social mötesplats där äldre och yngre barn gör något kul tillsammans och samtidigt bidrar till en hög avkastning på arrangemanget:

 • Utse julmarknadsgruppen i slutet av vårterminen
 • Bjud in skolan, förmedla möjligheten om ”elevens scen”
 • Bjud in klasserna till en informationsträff före höstlovet
 • Erbjud niorna att ta hand om vissa av stationerna under dagen
 • Sprid information om dagen till samtliga elever och föräldrar på skolan
 • Ta hjälp av sponsorer för dragplåster till dagen

Cykeldagen

Cykeldagen genomfördes för första gången som ett arrangemang av klass 1B våren 2010. Nästföljande år övertogs arrangemanget i FF regi. Då erbjöds skolans tvåor att ansvara för arrangemanget.

Syfte med cykeldagen

 • Lära mer om cykelsäkerhet
 • Social mötesplats i området
 • Samla in pengar till skolresor

Exempel på aktiviteter för att nå målet om att arrangera en social mötesplats där elever och föräldrar kan lära mer om cykelsäkerhet och få en hög avkastning på arrangemanget:

 • Utse planeringsgrupp i slutet av höstterminen
 • Bjud in klasserna till en informationsträff före sportlovet
 • Sprid information till samtliga elever och föräldrar på skolan
 • Ta hjälp av sponsorer för dragplåster till dagen

Går ditt barn i tvåan? Då tillhör du en klass som får erbjudandet att arrangera vårens cykeldag 2012. Tycker du att det är kul med planering och projektledninng och vill bidra till att det blir en ny cykeldag för alla barn och föräldrar på Sturebyskolan? Hör av dig till oss via info@ffsturebyskolan.se