Utredning på remiss

Vi har nu fått ta del av Trafikkontorets beställda utredning av åtgärder för en förbättrad trafiksituation runt skolan. De ger oss en vecka att ge synpunkter på förslagen. Ikväll har alla inrapporterade klassrepresentanter i föräldraforum fått en uppmaning att sprida den vidare till föräldrar för kännedom. Likaså uppmanades de representanter som valdes för 5-8 förra läsåret att sprida skrivelsen, då de inte hunnit välja sina representanter för det här läsåret. Vi behöver handla snabbt.

För att jag ska hinna sammanställa alla synpunkter behöver du lämna din synpunkt senast torsdag den 29/9. Skriv en kommentar nedan eller skicka din synpunkt till info@ffsturebyskolan.se

Läs rapporten här: Rapport_110923_Leverans

Ser fram emot ditt snabba svar!