Bästa nattvandrande klass 2010/2011

Under föräldramötet ikväll avslöjade föräldraforum vilken klass som lyckades engagera flest föräldar på nattvandring under förra läsåret. Priset om 1.000 kr som bidrag till klasskassan gick till klass 8B som tack för det stora engagemang och uppslutning som föräldrarna visat för nattvandringen. Grattis till klassen och tack till alla föräldar som ställde upp. Tack också till alla andra föräldar som ställde upp och nattvandrade i ur och skur förra läsåret.

I helgen startar åter nattvandringen och klass 7A är först ut att få ryggsäcken. Hur nattvandringen går till kan du se under sidan om nattvandring i listan till höger.

Ryggsäcksansvariga ligger i år på de som anmält sig som representanter till föräldraforum. Anledningen till detta är att vi enkelt ska kunna förmedla kontakterna mellan klasserna. Vill ni utse annan ryggsäcksansvarig i klassen går det givetvis bra men meddela det i så fall till FF så vi kan hänvisa direkt till rätt person.

Vi ser fram emot ett nytt läsår och nattvandringsår och hoppas att fler nattvandrare syns ute i vårt härliga område.

Nattvandringsgruppen