Synpunkter för ökad trafiksäkerhet

En sammanställning av inlämnade synpunkter kring rådande trafiksituation runt skolan finns att läsa här synpunkter 25maj

Finns det fler problemområden/lösningsförslag som Trafikkontoret bör känna till? Lämna gärna en kommentar på sidan eller skicka en e-post till info@ffsturebyskolan.se