Pågående arbete för ökad trafiksäkerhet

Snart är det bilfria veckor

Under tre veckor i maj (den 9/5 – 27/5) hoppas vi att så många elever och personal som möjligt går, cyklar och åker kollektiv till och från skolan. Allt för att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra barn. Via länken nedan kan du läsa mer om de aktiviteter som är på gång under vårterminen för att öka trafiksäkerheten runt skolan. Läs mer här.

Vandrande skolbussar, Avlämningsplatser, Utmaningen mella Sturebyskolan och Enskedefältets skola, BMX skolshow till Sturebyskolan den 26 maj, En konsult besöker skolan, utredning på gång.