Nästa möte i föräldraforum

Måndag den 23 maj 2011 kl. 19:00

Plats OBS!! Mötet är flyttat till vitan!!

På agendan står bland annat :

  • information och frågestund med rektor Lars Ljungman
  • fortsatt samtal om föreningens inriktning och verksamhet.
    Läs dokumentationen från förra mötet här (vilka punkter anser du vara av värde för den fortsatta verksamheten?)
  • återkoppling från trafikgruppens verksamhet
  • val av planeringsgrupp till julmarknad 2011
  • m.m.

Har du en fråga du vill att mötet tar upp till diskussion, tveka inte att skicka in den till ff@svm.se eller direkt till ordföranden Linnea Bergh [linnea.bergh@live.se]. Eller kom själv till mötet och berätta