Inbjudan till Ålandskonferens med FISS

Inbjudan till Ålandskonferens!

I nära samarbete mellan FiSS och nätverket Föräldrakraft har vi glädjen att bjuda in er på en dagtur till Åland.
Temat denna gång är samarbete/samverkan mellan skola/förskola och föräldrar.

I och med den nya skollagen som säger att ”det skall finnas ett eller flera forum för föräldrar” tänker vi att det finns en del att önska. SOFT, Skola och föräldrar tillsammans, är ett begrepp som vi föräldrar gillar, men gör skolan, dvs lärare och rektorer det?

Dag: lördagen den 28 maj
Tid: Samling 07.15 i Vikinglines terminal
Åter i Stockholm ca 18.55

Anmälan senast den 25 april till:

Talal Imam 073-9177526 e-post: talal_imam@hotmail.com

Om du får förhinder och har anmält dig – hör av dig då så att någon annan kan få din plats.

Hela inbjudan med viktig information bifogas

Varmt Välkomna!

Med vänlig hälsning

Linda Eriksson
Ordförande
Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS
08- 84 71 02
070- 247 52 23