Enkätundersökning till NTF

Hej
Föräldraallliansen i Stockholms Stad är medlemmar i NTF, Stockholöms län där vi sitter mer i ett råd för oskyddade trafikanter också kallat ROT.
I det rådet skall vi hålla ”insiktsutbildningar” för kommunalpolitiker och tjänstemän. För att vi skall kunna göra det på bästa sätt har rådet beslutat att skicka ut en enkät med frågor till de olika målgrupperna. Föräldrar ingår som vårdnadshavare till barnen varför vi ber er att besvara enkäten. Tyvärr behöver vi få svaren omgående helst senast den 26 april (jag ska försöka förlänga tiden)
 
Jag vidarbefordrar länken till enkäten samt följebrevet och tackar tusen gånger på förhand för er hjälp!
 
 
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=sv&formkey=dGFUM2Y4NmlQS05VM2MtMVR4UXdrTWc6MA#gid=0
 
NTF är en idéburen trafiksäkerhetsorganisation.
Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för allas rätt
till en trygg och säker trafik

 

Lotta Frejd Malmqvist är Projektledare på NTF hennes kontaktuppgifter är:
NTF Stockholms Län
Skytteholmsvägen 2, plan 3
171 44 Solna
www.ntf.se/stockholm

 

Tele: 08-705 59 45
Mobil: 070- 623 73 23