Alla förskoleklasselever 2011/12 får plats

Beslut har tagits av Utbildningsförvaltningen att tillhandahålla lokaler så att Sturebyskolan kan ta emot alla förskoleklasselever som bor i skolans skolpliktsområde.

Beskedet kom precis innan påskhelgen. Vi behöver nu tid att se över våra grupper än en gång, då vi även måste ta hänsyn till de nytillkomna barnens önskemål om kompisar och till könsfördelningen i grupperna.

Mer information hoppas vi kunna ge i samband med föräldramötet mån den 16/5 kl 18.00– 19.00.