Synpunkter för en säkrare väg till skolan

Sturebyskolans Föräldraforum lämnade idag in sina synpunkter gällande planförslag om nybygget på del av Örby 4:1 område vid kv. tummaren Bäckaskiftet. 

Läs det slutliga förslaget här. I förslaget har vi fokuserat på skolbarnens säkerhet till och från skolan. Vi skickade också med en bilaga för att visa att det behövs en översyn på fler ställen runt skolan. Läs bilagan här.

Under tisdagen hade vi också två givande möten, ett med Stadsbyggnadskontoret och senare ett med Trafikkontoret och skolan. Vi har fört fram våra förslag och fått ge synpunkter på de utkast som har lagts fram. Nu är det upp till Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret att ta till sig våra synpunkter och göra det bästa för skolbarnen.

Processen går sedan vidare. Vi planerar att ta fram ett förslag riktat till politikerna som visar på den trafiksituation som finns i idag och hur det kan se ut med ytterligare 90 bilar i området. (Stbk har planerat för en bil per lägenhet). Det kommer också att startas en namninsamling för att visa politikerna att vi menar allvar och att vi är många som vill få till en säkrare väg till och från skolan. Håll utkik efter namninsamlingen, vi kommer snart att lansera den via klassrepresentanterna i föräldraforum.

Vi passade också på att bjuda in Stadsbyggnadskontoret till en informationskväll för att besvara frågor kring barnens säkerhet och hur denna ska kunna garanteras under den eventuella byggtiden. Datum för ett sådant möte kommer att förmedlas via webben och via klassrepresentanterna.

Under hösten har ni också att se fram mot mer information om vad skolan, föräldrarna och trafikkontoret kan göra tillsammans för att förbättra den katastrofala situation som råder idag.

Vi har gott mod, och hoppas på förståelse från beslutsfattarna.

Arbetsgruppen för säkrare väg till skolan 

Marina Tjelvling           Ellen Luijkx          Karin Johansson        Mats Ryden