IT lektionerna i fortsättningen ska ersättas med lektioner i svenska.

Till målsman och elever i åk 4
Sturebyskolan har beslutat att IT lektionerna i fortsättningen ska ersättas med lektioner i svenska. Läsåret 2011/2012 kommer det att bli nya kursplaner i samtliga ämnen i grundskolan och gymnasieskolan. Betyg kommer att ges från åk. 6 eller åk 7 (beslut ännu inte fastställt). Kraven för intagning till gymnasieskolan höjs samtidigt som gymnasieskolans kursplaner förändras, där nivån blir högre än tidigare. Skolan vill därför säkerställa att eleverna får den kunskap de behöver i ämnet svenska.

Orsak till förändringen är att tiden för IT-undervisningen är sedan tidigare beslut tagen från Sturebyskolans timplan i svenska. Skolan anser att det är av stor vikt att återföra den tiden till ämnet svenska. IT undervisningen kommer i fortsättningen att ske i en högre årskurs.