Föräldraforums skrivelse om säkrare väg till skolan

Nu är vi snart framme med ett slutligt förslag om hur föräldar vid Sturebyskolan tycker att vägen kan göras säkrare till skolan. Ett stort tack till alla som har lämnat synpunkter på förslaget. Det visar på ett stort engagemang för frågan och att frågan har högsta prioritet. Vi träffar nu Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret för att prata vidare om förslagen. På onsdag lämnar vi in vår skrivelse i ärendet.

Läs hela förslaget här

Fler förslag som har lyfts upp i samband med arbetet kring skrivelsen och som kommer att lyftas med Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Sturebyskolan, utanför skrivelsen. Läs övriga förslag här 

Hälsar gruppen som jobbat med skrivelsen för en säkrare väg till skolan