Vad tycker du om förslaget?

Nya cykelvägar och parkeringsfickor i närheten av skolan

Vill du vara med och påverka dragning av gång- och cykelvägar, antal parkeringsplatser m.m. i närheten av skolan? Då är det nu du ska passa på.
Stadsbyggnadskontorets har precis publicerat sitt slutliga planförslag om de ca 90 lägenheter som planeras i närheten av Sturebyskolan (Bastuhagsvägen). I samband med projektet kommer Bastuhagsvägen att byggas om.

Kolla in planförslaget och kommentara det nedan. Tycker du att det är bra? Finns det mer att önska? Alla kommentarer sammanställs och presenteras på föräldraforums årsmöte den 4 oktober.

Gångvägar som skär genom parkområdet idag kommer flyttas så att de går längs Bastuhagsvägen.
Parkvägar som utgår

En ny, bredare, gång- och cykelväg skapas på den sida Bastuhagsvägen som vetter mot Sturebyskolan. Nya parkeringsfickor skapas intill Sturebyskolan för att underlätta för hämtning och lämning av skolbarnen.

Nya parkeringsfickor och cykel- och gångväg i närheten av Sturebyskolan

Läs hela förslaget här
Om du vill lämna egna synpunkter på förslaget ska det lämnas skriftligen till Stadsbyggnadskontoret senast den 20 oktober. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Vi kommer också att sammanställa de synpunkter som lämnas till föräldraforum och får sedan överväga om en skrivelse kan bli aktuell.

10 svar på ”Vad tycker du om förslaget?

 1. Marina Inläggsförfattare

  Jag ställer mig frågan om antalet parkeringsfickor kommer att räcka till vid hämtning/lämning eller om varuslingan fortfarande behöver användas som parkering?
  – Har de nya bostadsinnehavarna också bilar? Vart hamnar bilarna om inte det planerade garaget räcker till?
  – Kan cykelparkeringen omplaceras för att undvika att cykelväg korsar varuslingan?
  – Snedställda parkeringsfickor rymmer fler bilar?
  – Bredda cykel- och gångväg ända fram till cykelvägen som går genom lilla skogspartiet till sågverksgatan?
  – Hur får vi en säkrare gång- och cykelväg för våra barn?

 2. Madelen

  Många barn går på Hallstanäsvägen när de är på väg till skolan, sedan upp och över Sågverksgatan. Ganska många klättrar över staketet för att sedan gå över Sågverksgatan.
  Kan man bygga en gångtunnel under Sågverksgatan för att göra vägen till och från skolan säkrare?

 3. Ebba och Esther

  vi tycker att cykelparkeringen ska blir större,
  och bättre cykelställ (hållbarare ).På sturebyskolan.

 4. Niklas

  Tycker att det borde finnas fart gupp, eftersom det känns som att trafiken kommer att öka samt många bilar som skymmer sikten, då är det bra att få ner hastigheten.

 5. Camilla

  Det är viktigt att cykelslingan inte korsar parkeringar och varuslingan, så att barnen säkert kan ta sig till skolan. Barnen kommer från alla håll i Stureby och det är viktigt att tänka att det finns bra cykel/gångvägar från alla håll. Barnen tar inte den säkraste vägen utan den som är kortast!

 6. Carina

  Hur ska säkerheten kunna garanteras under byggtiden?
  Barn på väg till och från skolan kommer att trängas med tung byggtrafik och backande lastbilar. Eller man kanske måste stänga av Bastuhagsvägen under byggtiden och då är verkligen kaoset ett faktum för den som måste skjutsa barnen till eller från skolan.

  Risken är att det när bygget är klart blir ännu svårare att kunna lämna sina barn med bil – 90 lägenheter för också med sig trafik. Gatan blir ju inte rymligare för att man bygger hus precis på sidan av den.

  Kan Sturebyskolan växa mer? Jag antar att barnen som ska bo i huset ska gå i skolan också.

 7. Annika

  Jag motsätter mig byggandet av bostäder precis vid skolan överhuvudtaget! Om man ska bygga något vid skolan; så ska man bygga ut skolan. Tycker jag! En matsal till? En gympasal till? Umgängesytor? Klassrum? Personalutrymmen? Det byggs, och har byggts på flera ställen i området redan, och det kommer att bli fler barn i området redan = behövs fler förskolor och skolplatser.
  Ni (vi? dom?) lyckades ju stoppa byggande av bostäder precis vid skolan för några år sedan. Varför inte försöka igen!?

 8. marina

  Många cyklister håller hög fart på cykelvägarna. En gående elev blev nyss påcyklad på väg till skolan. Som tur var hände ingen allvarlig olycka denna gång. Men det talar för att ha separerade gång och cykelvägar.

  De som kommer med bil har också olika behov. Vissa föräldrar vill parkera och gå med barnet in, andra stannar till och släpper av barnet. Talar det för en fortsatt användning av varuslingan för avlämning och parkeringsfickorna för parkering?

  Har man barn på ladan är det nog helt uteslutet att köra runt hela stället för att ställa bilen på skolans parkering. Där är föräldrar lika barnen, inte säkra vägen utan kortaste. Det sägs också vara lika kaotiskt runt den infarten på morgonen.

  Många föräldrar vänder också bilen och kör tillbaka mot Stureby när man har släppt av barnen vid skolan. Det kanske också ska med i planeringen. Underlätta för både trafikanter som för barn för en säkrare miljö.

 9. Britt-Marie

  Separerade gångbanor och cykelbanor tror jag är bra. Många av cyklisterna kör alldeles för fort.

  På den stora parkeringen på andra sidan skolan är det oftast gott om plats.

  I stort sett tycker jag planen ser OK ut. Snedställda parkeringsfickor tror jag inte är någon bra idé. Då ska ju folk backa ut och det kan bli riktigt farligt med en massa hyfsat små barn i omlopp.

  Min största invändning är som många redan nämnt att skolan inte byggs ut för att ta emot alla barn som kommer att flytta in.

  Matsalen är redan för liten, gympasalen likaså. Det vore bättre att bygga ut skolan på del av marken.

 10. marina

  Tack för alla kommentarer som har lämnats på den här sidan.
  Nu är det snart årsmöte i föräldraforum (4/10). De kommentarer du lämnar efter denna kommer inte att bli med i den första sammanställningen och återkopplingen till årsmötet.

  Men fortsätt gärna att kommentera. Det blir en bra hjälp för den ev grupp som kommer att jobba vidare med frågan.

Kommentarer är stängda.