Nya föräldrarepresentanter i forum

Föräldraforums verksamhet bygger helt på engagerade föräldrar. I början av varje höst utses två föräldrar från varje klass som ska representera klassen på föräldraföreningens möten. Namn och e-postadress på dessa två föräldrar mailas till greger.assersson@intellecta.se och katarina.hjort@bgc.se

Välkomna till en spännande höst!